Cosmocel

 • Barrier

  KARAKTERISTIKE PROIZVODA

  • Visoka koncentracija kalcijum i silicijum
  • Silicijum visoke biloške aktivnosti, ima uticaj na sintezu enzima koji daju antibiotske, lignifikacione i antioksidativne karkteristike
  • Odlična rastvorljivost i stabilnost formulacije
  • Organski kompleks smanjuje mogućnost reakcije i blokade hraniva pre usvajanja biljke
  • Proizvod prirodnog porekla, nema rezistentnosti patogena i insekata

   

  BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

  • Povećava svežinu i dužinu čuvanja ploda.
  • Jača ćelijski zid biljke, smanjuje mogućnost mehaničkih oštećenja biljke
  • Smanjuje oštećenja usled prevelike izloženosti direktnom sunčevom zračenju
  • Veća otpornost biljke na bilesti i napadae insekata
  • Otpornost biljke na promene spoljašnje sredine (suša, mraz, niska vlažnost vazduha, …)

   

  PAKOVANJE 1L, 5L

 • Bioplex

  KARAKTERISTIKE PROIZVODA

  • Složen biostimulator oragskog porekla nastao u strogo kontrolisanim fermentacijama.
  • Dve fermentacije nam obezbedjuju visoku stabilnost elemenata sastava, njihovu visoku
   koncentraciju i efikasnost proizvoda
  • Velika metabolicka aktivnost biljaka pri upotrebi BIOPLEX-a je usled visokog sadržaja organski
   prisutnih auksina, citokinina, giberilina, ali i aminokiselina, vitamina, polisaharida, manitola, itd.
  • Proizvod sadrži glavne makro i mikro elemente i kojima se pojačava enzimska aktivnost biljke

   

  BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

  • Upotrebom BIOPLEX-a postižemo vidljive, konkretne i dugoročne efekte kod useva
  • Brz oporavak biljaka nakon rasadjivanja
  • Pojačava cvetanje, uniformnost i broj formiranih plodova
  • Jača metabolizam biljaka kroz sve fenofaze razvoja
  • Pospešuje oporavak useva nakon stresnih situacija (upotreba herbicida, grad, mraz, suša itd.)
  • Doprinosi boljoj strukturi tkiva(otpornost na poleganje), usled kvalitetnog vegetativnog razvoja
  • Doprinosi boljem sadržaju šećera i obojenosti plodova

   

  PAKOVANJE 1L, 250 ml

 • Inex

  KARAKTERISTIKE PROIZVODA

  • OKVAŠIVAČ INEX smanjuje površinski napon rastvora i povećava kontaktnu površinu za pesticide i folijarna đubriva bez ikakve hemijske reakcije.
  • PENETRATOR I AKTIVATOR Dodavanjem INEX-a se pojačava prodiranje sistemičnih pesticida i folijarnih đjubriva u lisnu površinu, i osigurava njihov transport i aktivnost u biljci.
  • ODSTRANJIVAČ PENE (ANTIPENUŠAVAC) INEX je visokokvalitetni nejonski surfaktant koji ne peni, smanjuje mogućnost pojave pene i uklanja postojeću penu, formulisan posebno za poboljšanje performansi većine pesticida i folijarnih đubriva.

   

  BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

  • Bolje mešanje različitih proizvoda sa smanjenom mogućnošću hemijskog reagovanja
  • Potpuno odstranjivanje pene i mogućnosti da se pojavi pena
  • Ujednačenija pokrivna moć rastvora, a time i unifomnija usvojivost rastvora
  • Smanjena mogućnost spiranja kišom
  • Bolja i brža penetracija proizvoda u list i delove biljke, a time i efikasnost proizvoda
  • Duže delovanje proizvoda

   

  PAKOVANJE 100 ml, 1 L

 • Mainstay Ca

  KARAKTERISTIKE PROIZVODA

  • Visok sadržaj biljkama lakopristupačnog kalcijuma
  • Formula MAINSTAY Ca sadrži kalcijum koji se ultra brzo apsorbuje zbog svog oblika i koađuvanta (NANOSHIELD tehnologija) i brzo postaje fiziološki funkcionalan u reproduktivnim organima biljke.
  • MAINSTAY Ca ne sarži azot, njegova upotreba omogućava efikasno podizanje nivoa kalcijuma u biljci, čak i kad je nivo azota dosta visok.
  • Specijalni organski kompleks sprečava reakciju i blokadu kalcijuma od strane drugih elemenata tako da on ostaje dugo dostupan biljci

   

  BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

  • Omogućava postizanje ravnoteže Ca / N
  • Omogućava da biljka dobije kalcijum tačno tamo gde treba u fenofazama visoke potrebe za kalcijumom
  • Nesmetano mešanje sa sredstvima za zaštitu i prihranu biljaka
  • Bolja ujednačenost plodova
  • Produžava svežinu i dužinu čuvanja plodova
  • Adekvatna ishrana kalcijumom pomaže u kontroli bolesti
  • Poboljšanje strukture zemljišta, smanjenje negativnog uticaja niske pH vrednosti zemljišta na proizvodnju
  • Mešanje sa bilo kojom NPK formulacijom u isti tank bez reakcije sa djubrivima

   

  PAKOVANJE 1L, 5L

 • ROOTEX

  KARAKTERISTIKE PROIZVODA

  • Organski kompleks sa jako koncentrovanim sadržajem materija
  • Daje signal biljci za favotizaciju rasta korenovog sistema
  • Ubrzava proces nastanka korenovog sistema
  • Povećava proizvodnju najfinijh, najsitnijih korenovih dlačica
  • Formulacija proizvoda dozvoljava primenu od početka pa do kraja vegetacije
  • Primena u povrtarskoj, voćarskoj, ratarskoj i cvećarskoj proizvodnji

   

  BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

  • Efikasan korenov sistem koji doprinosi postizanju punog potencijala prinosa
  • Drastično veća zapremina korena što dovori do veće dostupnosti vode
  • Povećana efikasnost korišćenja svih vrsta đubriva
  • Brži oporavak biljaka nakon rasađivanja, smanjen gubitak sadnica (rasada)
  • Povećana uniformisanost biljaka
  • Smanjenje šteta nastalih usled napada stetočina (nematoda) i bolesti korena – brži oporavak korenovog sistema

   

  PAKOVANJE 1 Kg

 • TRAZEX

  KARAKTERISTIKE PROIZVODA

  • Proizvod za prevashodno folijarnu ali i fertigacionu primenu sa visokim sadržajem mikroelemenat (22%) u kombinaciji sa organskim jedinjenima koja služe kao transporteri mikroelemenata i aktivatori njihovog metabolizma
  • TRAZEX nastraje međusobnim hemijskim reakcijama komponenata koji ulaze u njegov sastav što garantuje uniformnost u sastavu svake granule proizvoda
  • Mikroelementi u TRAZEX-u su kompleksirani i helatizirni organskim komponentama koje su im nosači koji samnjuju mogućnost njihove reakcije sa drugim jonim i jedinjenjima pre mesta njihove stvarne potrebe, a kasnije s u te organske komponenete hrana biljci, visoke metaboličke aktivnosti
  • Visoka rastvorljivost i kompatabilnost u mešanju sa većinom uobičajenih sredstava za zaštitu i prihranu biljaka
  • Visoka efikasnost i male doze primene

   

  BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

  Efikasan izvor mikroelemenata u fazama kada korenov sistem ne moze, iz nekog razloga, da ih obezbedi
  iz zemljišta što doprinosi postizanju punog potencijala prinosa

  • Osigurava bolje usvajanje hraniva i ubrzanje metaboličkih procesa u biljci
  • Pored brzog usvajanja hraniva, organska jedinjenja obezbeđuju jak biostimulišući efekat.
  • Utiče na povećanje usvajanja drugih hranljivih elemenata
  • Neutrališe izrazito brzo sve simtome hloroza koje nastaju usled nedostatka određenih mikroelemenata najčešće usled viske pH vrednsti zemljišta i drugih faktora

   

  PAKOVANJE 1 Kg