Kristalna đubriva

FitoFert kristalna vodotopiva đubriva se odlikuju visokim stepenom čistoće, precizno definisanim formulama i apsolutnom rastvorljivošću u svim tipovima vode.

Problemi prilikom rastvaranja kristalnih đubriva javljaju se pri upotrebi tvrdih i karbonatnih voda. FitoFert Kristal đubriva sadrže visoku dozu takozvane rezervne kiselosti koja služi za omekšavanje voda, mada kod voda ekstremno visoke tvrdoće za uspešno tretiranje i efikasno dejstvo đubriva i pesticida neophodno je dopunsko hemijsko omekšavanje.

 • calnit

  FitoFert CalNit

  Dopunsko dvokomponentno đubrivo sa sadržajem pristupačnog kalcijuma (CaO) od 26%. Primenjuje se fertigaciono u koncentracijama od 0.3 – 1%. Nesme se mešati sa drugim kristalnim vodotopivom đubrivima koja u sebi sadrže sumpor.

 • kirstal 10:40:10

  FitoFert Kristal 10:40:10 +1MgO+ME

  FitoFert Kristal 10:40:10 +1MgO+ME је đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i naglašenom rezidualnom kiselošću. Namenjeno je za ishranu biljaka u ranoj fazi, u vreme formiranja korenovog sistema, ali se može uspešno koristiti za neutralizaciju deficita fosfora u zemljištu, za inteziviranje cvetanja i za ubrzavanje zrenja plodova. Asimilacijom fosfora u ranoj fazi dobija se jak korenov sistem, otporan na biljne bolesti. Preparat je u potpunosti vodotopiv i moguće ga je primeniti fertigaciono, sistemom kap po kap, ili folijarno. Tretiranje se vrši nekoliko puta u toku vegetacije u zavisnosti od potreba. Preparat je kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu bilja osim alkalnih, bakarnih preparata.

 • kristal 20:20:20

  Fitofert Kristal 20 :20:20 + ME

  FitoFert Kristal 20:20:20+Me је мineralno đubrivo sa izbalansiranim odnosom nutrijenata. Pošto sadrži visok sadržaj primarnih hraniva, predstavlja idealno univerzalno rešenje za folijarni tretman većine biljaka. Pogodno je za uzgoj povrtarskih kultura od perioda ukorenjivanja pa do cvetanja kao i za prihranu voćarskih i ratarskih useva u periodu intezivnog rasta i plodonošenja pa sve do početka faze sazrevanja (pigmentacije plodova). Prilikom folijarnog tretiranja može se primenjivati samostalno ili u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja.

 • kristal 24

  FitoFert Kristal 24:6:10 +1MgO+ME

  FitoFert Kristal 24:6:10 +1MgO+ME je đubrivo sa visokom koncentracijom azota, pogodno za primenu kod biljaka sa velikom asimilacijom azota, u fazi intenzivnog rasta. Takođe ga preporučujemo za folijarni tretman useva kukuruza prilikom herbicidnog tretiranja preparatima na bazi sulfonil uree. Ovim preparatom se u potpunosti neutrališe herbicidni stres i izbegava takozvano stopiranje kukuruza. Preparat je kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu bilja osim alkalnih, bakarnih preparata.

 • kristal 4:10:40

  FitoFert Kristal 4:10:40 + 3MgO + ME

  Svojim sastavom ovaj preparat je namenjen za brzo sazrevanje, kvalitetnu pigmentaciju i sadržaj suve materije u plodovima. Naime prisutni fosfor ubrzava zrenje, dok visok sadržaj kalijuma garanturje kvalitetnu pigmentaciju i visok sadržaj šećera u plodu. Mala količina azota čini ostala hraniva transportabilnijim, i dovoljno je niska da ne ostavlja nitratne rezidue u plodu. Broj tretiranja 1–3 puta, najkasnije do 15 dana pred berbu. Kompatibilan je sa većinom preparata za zaštitu bilja, osim alkalnih, bakarnih preparata. Primenjuje se fertigaciono u dozama od 0.08-0.1% i folijarno u koncentracijama od 0.3–0.8%.

 • krista 4:10:40

  FitoFert Kristal 4:10:40+3MgO+ME

  FitoFert Kristal 4:10:40+3MgO+ME svojim sastavom je namenjen za brzo sazrevanje, kvalitetnu pigmentaciju i sadržaj suve materije u plodovima. Naime, prisutni fosfor ubrzava zrenje, dok visok sadržaj kalijuma garantuje kvalitetnu pigmentaciju i visok sadržaj šećera u plodu. Broj tretiranja je 1 – 3 puta, najkasnije do 15 dana pred berbu. Kompatibilan je sa većinom preparata za zaštitu bilja, osim alkalnih, bakarnih preparata.

 • kristal berry

  FitoFert Kristal BERRY 14-8-30 +2Mgo

  FitoFert Kristal BERRY 14-8-30 +2Mgo je đubrivo za ishranu zasada bobičastog i sveg ostalog voća na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Izbalansiran odnos makro elemenata, kao i sekundarnog magnezijuma omogućuje optimalnu ishranu u svim feno fazama rasta, nakon formiranja plodova, pa sve do sazrevanja. Poseduje rezidualnu kiselosti nizak nivo EC-a, pa može da se koristi i za slane i za tvrde vode.U zavisnosti od projektovanog prinosa, kao i od uslova gajenja preporučuju se i odgovarajuće količine po hektaru.

 • k-sul

  FitoFert Kristal K-SUL

  Dopunsko đubrivo sa visokim sadžajem kalijuma. Sadrži 50% K2 O i 16 % S.

  Namenjeno je za dopunsku prihranu useva u doba visoke asimilacije kalijuma, a najčešće u vreme pigmentacije plodova. Takođe primenjuje se i u slučajevima deficita kalijuma u zemljištu. Posebna prednost ovog preparata je što ne sadrži azot, što predstavlja mogućnost njegove primene i tokom berbe. Prisutvo azota je u ovoj fazi nepoželjno zbog mogućeg bujanja zelene mase, kao i sa zdravstvenog aspekta. Primenjuje se uglavnom fertigaciono u koncentracijama od 0.05-0.1% a predviđena količina po hektaru se kreće od 50 do 100kg.

 • kristal melon

  FitoFert Kristal MELON 14:7:28+3.5MgO+ME

  FitoFert Kristal MELON 14:7:28+3.5MgO+ME je đubrivo za ishranu zasada krastavca, kornišona, lubenice, dinje i tikvice, na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Formulacija đubriva je u potpunosti prilagođena navedenim biljnim kulturama i pruža im optimalne količine hraniva tokom rasta, plodonošenja i sazrevanja.Poseduje rezidualnu kiselosti nizak nivo EC-a, pa može da se koristi i za slane i za tvrde vode. U zavisnosti od projektovanog prinosa, biljne kulture, kao i od uslova gajenja preporučuju se i odgovarajuće količine po hektaru.

 • kristal mkp

  FitoFert Kristal MKP 0:52:34

  Dvokomponentno PK đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i kalijuma. Idealno za primenu u hidroponskim sitemima ali se može uspešno primenjivati i u uslovima uobičajene fertirigacije. Pogodno je za primenu u ranijim fazama razvoja biljaka ali se ukombinaciji sa drugim đubrivim elementima koristi tokom cele vegetacije. Takođe može se koristiti za suzbijanje deficita fosfora ili kalijuma kod gajenih biljaka. Koncentracije primene u fertigaciji od 0.08-0.1%.

  Takođe pored fertigacione primene može se primenjivati i folijarno koncentracijama od 0,3-2%.

  Karakteriše ga odlična rastvorljivost, nizak pH -5.5-6 i optimalan EC (0.1%) – 0.75 mS/cm2. Nizak EC čini ovo đubrivo jako pogodnim u uslovima visokog EC-a zalivnih voda i visoke zasoljenosti zemljišta.

 • kristal 13

  FitoFert Kristal Nitrokalijum 13:0:46

  Dopunsko đubrivo sa visokim sadržajem kalijuma. Primenjuje se uglavnom fertigaciono u koncentracijama od 0.05-0.1%

 • kristal peper

  FitoFert Kristal PEPPER 11:7:33+4MgO+ME

  FitoFert Kristal PEPPER 11:7:33+4MgO+ME je đubrivo za ishranu zasada paprike, na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Izbalansiran odnos makro elemenata, kao i sekundarnog magnezijuma omogućuje optimalnu ishranu u svim feno fazama rasta, nakon presađivanja pa sve do sazrevanja.Poseduje rezidualnu kiselosti nizak nivo EC-a, pa može da se koristi i za slane i za tvrde vode. U zavisnosti od projektovanog prinosa, kao i od uslova gajenja preporučuju se i odgovarajuće količine po hektaru.