Potapajuće pumpe

 • potapajuca pumpa 4-block

  Potapajuća pumpa 4BLOCK

  Preporučuju se za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3. U katalogu se nalaze sve potrebne informacije o potapajućim pumpama 4BLOCK.

 • potapajuca pumpa 4sr

  Potapajuća pumpa 4SR

  Preporučuju se za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3. U katalogu se nalaze sve potrebne informacije o potapajućim pumpama 4SR.

 • potapajuca pumpa 6-sr

  Potapajuća pumpa 6SR

  6SR: preporučuju se za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 100g/m3. U katalogu se nalaze sve potrebne informacije o potapajućim pumpama 6SR.

 • potapajuca pumpa nk

  Potapajuća pumpa NK

  Preporučuju se za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3. U katalogu se nalaze sve potrebne informacije o potapajućim pumpama NK.

 • up

  Potapajuća pumpa UP

  Preporučuju se za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3. U katalogu se nalaze sve potrebne informacije o potapajućim pumpama UP.