Sistemi za prihranu

  • Venturi injektor

    Venturi injektori

    Koriste se za ubacivanje (doziranje) rastvorljivih mineralnih djubriva u sisteme za navodnjavanje. Sastoje se od venturijeve cevi, prikljucaka za crevo, mufova i usisnog creva sa ventilom kroz koje se đubrivo upušta u sistem.