Tečna đubriva

FitoFert tečna i biostimulativna đubriva su rastvori brižljivo odabranih organo-mineralnih komponenti ishrane bilja, koji se odlikuju visokim stepenom disperzije i postojanosti. Imaju mogućnost jednostavne primene, a u sebi sadrže pored makro i mikro elemenata i brojne biostimulativne komponente. Ove formulacije se odlikuju izbalansiranom PH vrednošću i kompatibilnošću sastojaka, tako da je dostupnost svih hranljivih elemenata obezbeđena i odlikuju se visokim stepenom kompatibilnosti sa sredstvima za zaštitu bilja. Mogu se koristiti kako u folijarnim, tako i u fertirigacionim tretmanima.

 • corn

  FitoFert CORN

  FitoFert CORN je specijalizovano biostimulativno đubrivo na bazi cinka. Koristi se u ranim fazama razvoja kao i u stresnim uslovima (hladnoća, visoka temperatura, oštećenja). Karakteriše ga izuzetna antistres aktivnost, kao i stimulacija aktivnosti enzima i regulacija ishrane bilja. Proizvod pomaže transport azota kroz biljku, izgradnju ćelijskih struktura, sintezu hlorofila, otvaranje stoma, oplodnju i mnogobrojne enzimske procese. Odlično se meša sa herbicidima i ublažava depresivno dejstvo istih na kukuruz.

 • humistrat

  FitoFert HUMISTART

  FitoFert HUMISTART je organo mineralno i biostimulativno đubrivo u obliku koncentrovane suspenzije sa visokim sadržajem FOSFORA, HUMINSKIH, FULVINSKIH I AMINO kiselina, kao i ALGAMA i MIKROELEMENTIMA. Preparat predstavlja idealno rešenje za proizvodnju rasada, folijarno tretiranje useva u ranoj fazi (povrća nakon presađivanja, kao I voća u vreme cvetanja ) ili biljaka u stanju stresa. Mehanizam dejstva ovog đubriva zasnovan je na sinergiji NPK materija i prisutnih biostimulativnih komponenti. Naime ove organske materije prirodnog porekla stimulišu niz pozitivnih biohemijskih procesa u ćelijama biljaka, pojačavaju asimilaciju hraniva i čine useve vitalnijim i otpornijim na stres i bolesti.

  Primena:
  folijarno koncentracijom 0,3% -1%

  fertigac. konc. 0.1-0.3%.

 • humisuper

  FitoFert HUMISUPER 10:5:10

  FitoFert HUMISUPER 10:5:10 je organo mineralno đubrivo u obliku koncentrovane suspenzije sa visokim sadržajem NPK, HUMINSKE, FULVINSKE kiseline i mikroelemenata. Preparat predstavlja idealno rešenje za folijarno tretiranje useva u ranoj fazi (povrća nakon presađivanja) ili biljaka u stanju stresa. Mehanizam dejstva ovog đubriva zasnovan je na sinergiji NPK materija i prisutnih huminskih i fulvinskih kiselina. Naime ove organske materije prirodnog porekla stimulišu niz pozitivnih biohemijskih procesa u ćelijama biljaka, pojačavaju asimilaciju hraniva i čine useve vitalnijim i otpornijim na stres i bolesti.

  Primena:
  folijarno koncentracijom 0,3% -1%

  fertigac. konc. 0.1-0.3%.

 • liquid

  FitoFert Liquid 12:4:6

  Fitofert Liquid 12:4:6 je tečno folijarno đubrivo na bazi makro i mikro elemenata, namenjeno prihrani bilja u vreme intezivnog rasta i formiranja plodova. Primenjuje se za prihranu u povrtarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i ratarskim usevima. Uspešno stimuliše pravilno formiranje lisne mase kao i oformljavanje i rast plodova. Preparat je takođe pogodan za primenu sa folijarnim, selektivnim herbicidima, na bazi sulfonil urea.

  Koncentracije primene: 0.3 -0.5%.
  Broj tretiranja: 3-5 puta godišnje.
  Pakovanje: 0.25l, 1l, 5l.