Bioplex

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

 • Složen biostimulator oragskog porekla nastao u strogo kontrolisanim fermentacijama.
 • Dve fermentacije nam obezbedjuju visoku stabilnost elemenata sastava, njihovu visoku
  koncentraciju i efikasnost proizvoda
 • Velika metabolicka aktivnost biljaka pri upotrebi BIOPLEX-a je usled visokog sadržaja organski
  prisutnih auksina, citokinina, giberilina, ali i aminokiselina, vitamina, polisaharida, manitola, itd.
 • Proizvod sadrži glavne makro i mikro elemente i kojima se pojačava enzimska aktivnost biljke

 

BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

 • Upotrebom BIOPLEX-a postižemo vidljive, konkretne i dugoročne efekte kod useva
 • Brz oporavak biljaka nakon rasadjivanja
 • Pojačava cvetanje, uniformnost i broj formiranih plodova
 • Jača metabolizam biljaka kroz sve fenofaze razvoja
 • Pospešuje oporavak useva nakon stresnih situacija (upotreba herbicida, grad, mraz, suša itd.)
 • Doprinosi boljoj strukturi tkiva(otpornost na poleganje), usled kvalitetnog vegetativnog razvoja
 • Doprinosi boljem sadržaju šećera i obojenosti plodova

 

PAKOVANJE 1L, 250 ml

Kategorija:

Opis

BIOPLEX je kompleksni organski biostimulator dobijen procesom strogo kontrolisane dvostruke fermentacije. Njegovom upotrebom imamo za cilj poboljšanje ravnoteže između fotosinteze i respiratornih aktivnosti biljke, što ima za posledicu kvalitetan rast i razvoj biljke u svim uslovima spoljašnje sredine.

BIOPLEX poboljšava metaboličke aktivnosti tako što kroz svoj sastav daje biljci sve neophodne “bio-molekule” koje je prestala da sintetiše zbog stresnih uticaja okolne sredine. Može se primeniti u svim fenofazi rasta, tokom vegetativnog razvoja, cvetanja, formiranja, rasta plodova i zrenja. Za bolje rezultate prihrane preporuka je da se BIOPLEX koristi kao dodatak klasičnim folijarnim đubrivima, s tim da izbor istih zavisi od fenofaze razvoja i trenutnih potreba biljke.

 

PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE

UsevDoza (ml/ha)Vreme primene
Kukuruz250-600Između razvoja 6. i 8.
lista
Psenica, ječam, ovas, zob250-600Zajedno sa herbicidnim
tretmanom 2. Zajedno sa
fungicidnim tretmanom
Suncokret, soja250-600Zajedno sa herbicidnim
tretmanima (podeliti u 2×)
Šećeran repa800-1000Zajedno sa herbicidnim
tretmanima u ranijim
fazama razvoja biljke
Paradajz, plavi patlidzan, paprika250-6001. Na početku cvetanja
2. Zametanje ploda
3. 1/3 veličine ploda
Krompir250-5001. Između 6 i 8 lista
2. Posle mesec dana
Pasulj, grasak250-500Pre cvetanja
Lubenica, dinja250-6001. Odmah posle
rasađivanja
2.Pojava prvog cveta
3. Plod veličine pesnice
Kupus, Brokoli, Karfiol500-8001. Odmah posle
rasađivanja 2. Nagli
vegetativni porast 3. Malo
pre glavičenja
Jagoda250-5001. Sedam dana posle
prolećnog čišćenja
2. Pri pojavi prvih cvetova
3. 1/3 veličine ploda
Malina, kupina250-7001.Cvetne grane veličine 15
cm 2. Malo pre cvetanja
3. Početak zametanja
plodova 4. Plodonošenje
Borovnica250-5001. Buđenje pupoljaka
2. Puno cvetanje
3. Plod 1/3 veličine
Jagoda250-5001. Sedam dana posle
prolećnog čišćenja 2.Malo
pre početka cvetanja
3. 1/3 veličine ploda
Jabuka,kruška, breskva, kajsija,
šljiva, trešnja, višnja, ...
(voćne vrste)
300-7001. Početak cvetanja
2. Intenzivan porast
plodova 3. Promena boje
plodova
Vinova loza250-7001. Lastar 20-30 cm dužine
2. Početak cvetanja
3. Intenzivan porast bobice
Orax, leska300-6001.Od cvetanja zajedno sa
fungicidnim tretmanima
Duvan300-5001.Posle rasađivannja
2. U intenzivnom porastu
3. Zajedno sa tretmanima
protiv insekata
Detelina, lucerka250-500Posle svakog košenja kada
je visina biljke 10-15 cm

 

PRAKTIČNE PREPORUKE KORIŠĆENJA

 • Česte aplikacije sa nižim dozama (1-2ml/1L vode) postižu bolje rezultate od primene viših doza 2-3 puta
 • Započeti tretmane sa nižim dozama, a završiti sa višim
 • Ukupna količina tokom sezone 1.5 do 3.0 L/Ha
 • Dodavati folijarno sa BIOPLEX-om elemente koji povećavaju metaboličke funkcije biljke u zavisnosti od potreba biljaka u određenim fenofazama
 • Koristiti više doze primene pri stresnim uslovima
 • Cosmocel tim preporučuje kao uopštenu i univerzalnu dozu primene 1 ml BIOPLEX- a /1L vode u više navrata

 

BITNA NAPOMENA

 • Odlična kompatabilnost u mešanju sa velikom većinom pesticida i đubriva
 • Za bolju efikasnost proizvoda poželjno je sa njim koristiti 1ml/1L vode proizvoda INEX

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)

 Grama po
litru
Kombinacija organskih ekstrakata122.50
Auksin0.09
Giberelin0.10
Citokinin1.50
Azot(N)6.60
Fosfor(P2O5)13.30
Kalijum(K2O)13.30
Kalcijum(Ca)2.00
Magnezijum(Mg)4.00
Gvožđe(Fe)17.20
Cink(Zn)26.50
Mangan(Mn)13.30
Bakar(Cu)13.30


Proizvodi koje preporučujemo

Najbolji proizvodi prema rečima kupaca