Cevi kap po kap

Cevi „kap po kap“ rade po principu ravnomernog i sporog navodnjavanja korena biljaka, kojim se postiže efikasno navodnjavanje sa malom količinom vode i konstantnim nivoom vlažnosti zemljišta. Koristi se za različite poljoprivredne kulture.

Željena površina natapanja reguliše se tipom kapljača i razmakom između kapaljki. Voda je efikasno iskorišćena, pošto se dodaje samo tamo gde je potrebna, u neposrednu blizinu korena biljke čime je smanjena mogućnost pojave korova.

Opis

  • Crevo kap po kap kompenzujuće Ø16, razmak kapljača 33cm, 1000mic. (400m)
  • Crevo kap po kap kompenzujuće Ø16, razmak kapljača 50cm, 1000mic. (400m)
  • Crevo kap po kap obično, Ø16, razmak kapljača 20cm, 1000mic. (400m)
  • Crevo kap po kap obično, Ø16, razmak kapljača 33cm, 1000mic. (400m)
  • Crevo kap po kap obično, Ø16, razmak kapljača 50cm, 1000mic. (400m)
  • Crevo kap po kap obično, Ø20, razmak kapljača 33cm, 1000mic. (400m)
  • Crevo kap po kap obično, Ø20, razmak kapljača 50cm, 1000mic. (300m)

flat1Proizvodi koje preporučujemo

Najbolji proizvodi prema rečima kupaca