FitoFert Kristal 24:6:10 +1MgO+ME

FitoFert Kristal 24:6:10 +1MgO+ME je đubrivo sa visokom koncentracijom azota, pogodno za primenu kod biljaka sa velikom asimilacijom azota, u fazi intenzivnog rasta. Takođe ga preporučujemo za folijarni tretman useva kukuruza prilikom herbicidnog tretiranja preparatima na bazi sulfonil uree. Ovim preparatom se u potpunosti neutrališe herbicidni stres i izbegava takozvano stopiranje kukuruza. Preparat je kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu bilja osim alkalnih, bakarnih preparata.

Kategorija:


Proizvodi koje preporučujemo

Najbolji proizvodi prema rečima kupaca