FitoFert Kristal 4:10:40 + 3MgO + ME

Svojim sastavom ovaj preparat je namenjen za brzo sazrevanje, kvalitetnu pigmentaciju i sadržaj suve materije u plodovima. Naime prisutni fosfor ubrzava zrenje, dok visok sadržaj kalijuma garanturje kvalitetnu pigmentaciju i visok sadržaj šećera u plodu. Mala količina azota čini ostala hraniva transportabilnijim, i dovoljno je niska da ne ostavlja nitratne rezidue u plodu. Broj tretiranja 1–3 puta, najkasnije do 15 dana pred berbu. Kompatibilan je sa većinom preparata za zaštitu bilja, osim alkalnih, bakarnih preparata. Primenjuje se fertigaciono u dozama od 0.08-0.1% i folijarno u koncentracijama od 0.3–0.8%.

Kategorija:


Proizvodi koje preporučujemo

Najbolji proizvodi prema rečima kupaca