FitoFert Kristal MKP 0:52:34

Dvokomponentno PK đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i kalijuma. Idealno za primenu u hidroponskim sitemima ali se može uspešno primenjivati i u uslovima uobičajene fertirigacije. Pogodno je za primenu u ranijim fazama razvoja biljaka ali se ukombinaciji sa drugim đubrivim elementima koristi tokom cele vegetacije. Takođe može se koristiti za suzbijanje deficita fosfora ili kalijuma kod gajenih biljaka. Koncentracije primene u fertigaciji od 0.08-0.1%.

Takođe pored fertigacione primene može se primenjivati i folijarno koncentracijama od 0,3-2%.

Karakteriše ga odlična rastvorljivost, nizak pH -5.5-6 i optimalan EC (0.1%) – 0.75 mS/cm2. Nizak EC čini ovo đubrivo jako pogodnim u uslovima visokog EC-a zalivnih voda i visoke zasoljenosti zemljišta.

Kategorija:


Proizvodi koje preporučujemo

Najbolji proizvodi prema rečima kupaca