Inex

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

 • OKVAŠIVAČ INEX smanjuje površinski napon rastvora i povećava kontaktnu površinu za pesticide i folijarna đubriva bez ikakve hemijske reakcije.
 • PENETRATOR I AKTIVATOR Dodavanjem INEX-a se pojačava prodiranje sistemičnih pesticida i folijarnih đjubriva u lisnu površinu, i osigurava njihov transport i aktivnost u biljci.
 • ODSTRANJIVAČ PENE (ANTIPENUŠAVAC) INEX je visokokvalitetni nejonski surfaktant koji ne peni, smanjuje mogućnost pojave pene i uklanja postojeću penu, formulisan posebno za poboljšanje performansi većine pesticida i folijarnih đubriva.

 

BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

 • Bolje mešanje različitih proizvoda sa smanjenom mogućnošću hemijskog reagovanja
 • Potpuno odstranjivanje pene i mogućnosti da se pojavi pena
 • Ujednačenija pokrivna moć rastvora, a time i unifomnija usvojivost rastvora
 • Smanjena mogućnost spiranja kišom
 • Bolja i brža penetracija proizvoda u list i delove biljke, a time i efikasnost proizvoda
 • Duže delovanje proizvoda

 

PAKOVANJE 100 ml, 1 L

Kategorija:

Opis

INEX je nejonsko pomoćno sredstvo (okvašivač) koji se dodaje u rastvor pri premeni sredstava za zastitu i ishranu bilja kako bi se dobila sto veća efikasnost korišćenih proizvoda. Osnovna uloga INEX-a je da pomaže da se različiti proizvodi bolje izmešaju, a bez medjusobne hemijske reakcije. Da napravljeni rastvor, za aplikaciju, ima bolju pokrivnu moć i lakše razlivanje na listu, odnosno na samoj biljci i samim tim veću površinu usvajanja od strane biljke.

Inex pomaže da usvajanje korišćenih sredstava za zaštitu i prihranu bude u što kraćem roku, čime se smanjuje rizik od spiranja kišom. Nakon usvajanja, od strane biljke, INEX ima ulogu da poboljša distribuciju kroz biljku i produži aktivnost agrohemikalijama.

 

PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE

PrimenaDoziranje
Insekticidi, herbicidi i folijarna prihrana(1-2 ml/ 1 litar vode)
Fungicidi u primeni sa količinom vode od
200-400 litara/hektaru
(1-2 ml/ 1 litar vode)
Fungicidi u primeni sa količinom vode od
600-1200 litara/hektaru
(0.5-0.75 ml/ 1 litar vode)
Potapanje rasada povrća i sadnja voća(1-2 ml/ 1 litar vode)
Sa vodotopivim đubrivima kroz sistem
kap po kap na teškim zemljištima.
2-3 L INEX-a/hektaru

 

PRAKTIČNE PREPORUKE KORIŠĆENJA

 • Količina primene INEX-a zavisi od stanja biljke, vrste sredstva za zaštitu bilja i vremenskih uslova prilikom tretiranja.
 • U slučaju jako visokih temperatura koristiti niže doze.
 • Ako očekujemo kišu ubrzo nakon tretmana, koristiti više doze, kako bi se ubrzalo prodiranje sredstva u biljku.
 • Uopštena i univerzalna doza primene u normalnim uslovima je 1 ml/1L vode

 

BITNA NAPOMENA

 • Poželjno je INEX dodati u rezervoar prskalice kao prvo sredstvo odmah po dodavanju prve količine vode, a pre dodavnje sredstava za zaštitu i sredstava za prihranu iz razloga smanjivanja
  mogućnosti za međusobne reakcije kasnije dodatih agrohemikalija.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)

Sastav%
Etoksilat masnih alkohola20.2%
Polidimetilsiloksan1%


Proizvodi koje preporučujemo

Najbolji proizvodi prema rečima kupaca