Kapljači

Kapljači koji se ugrađuju pogodni su za navodnjavanje retke sadnje voća i žbunastih kultura, gde su rastojanja između stabala preko 3m i gde nemamo na raspolaganju dovoljnu količinu vode za navodnjavanje.

Po konstrukciji kapljači se dele na:
  • Kapljače za ravan teren (ili do max 2% nagiba)
  • Kapljače za teren u nagibu (preko 2% nagiba).
Druga podela kapljača po konstrukciji je prema protoku:
  • Kapljači sa konstantnim protokom, najčešće 2, 4 ili 8 l/h pri pritisku 1,5 bar
  • Kapljači sa podešavajućim protokom – primenjivati samo na hobi plantažama sa malim brojem stabala


Proizvodi koje preporučujemo

Najbolji proizvodi prema rečima kupaca