TRAZEX

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

 • Proizvod za prevashodno folijarnu ali i fertigacionu primenu sa visokim sadržajem mikroelemenat (22%) u kombinaciji sa organskim jedinjenima koja služe kao transporteri mikroelemenata i aktivatori njihovog metabolizma
 • TRAZEX nastraje međusobnim hemijskim reakcijama komponenata koji ulaze u njegov sastav što garantuje uniformnost u sastavu svake granule proizvoda
 • Mikroelementi u TRAZEX-u su kompleksirani i helatizirni organskim komponentama koje su im nosači koji samnjuju mogućnost njihove reakcije sa drugim jonim i jedinjenjima pre mesta njihove stvarne potrebe, a kasnije s u te organske komponenete hrana biljci, visoke metaboličke aktivnosti
 • Visoka rastvorljivost i kompatabilnost u mešanju sa većinom uobičajenih sredstava za zaštitu i prihranu biljaka
 • Visoka efikasnost i male doze primene

 

BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

Efikasan izvor mikroelemenata u fazama kada korenov sistem ne moze, iz nekog razloga, da ih obezbedi
iz zemljišta što doprinosi postizanju punog potencijala prinosa

 • Osigurava bolje usvajanje hraniva i ubrzanje metaboličkih procesa u biljci
 • Pored brzog usvajanja hraniva, organska jedinjenja obezbeđuju jak biostimulišući efekat.
 • Utiče na povećanje usvajanja drugih hranljivih elemenata
 • Neutrališe izrazito brzo sve simtome hloroza koje nastaju usled nedostatka određenih mikroelemenata najčešće usled viske pH vrednsti zemljišta i drugih faktora

 

PAKOVANJE 1 Kg

Kategorija:

Opis

TRAZEX je uravnotežen kompleks mikroelemenata u vidu rastvorljivih mikro-granula (WG) sa najvećim sadržajem mikroelemenata na tržištu, za folijarnu i fertigacionu upotrebu. Sadržaj gvožđa, mangana, cinka, bora i bakra u kombinaciji sa organskim ekstraktima i slobodnim L aminokiselinama čini savršen spoj za poboljšanje fiziološkog statusa biljke u svim fenofazama razvoja.

Preventivnom primenom TRAZEX dovodi do izostajanja simptoma deficita mikroelemenata (hloroza i žutilo lista) i brzog neutralisanja simptoma nedostataka mikroelemenata ukoliko do njih dođe tokom proizvodnje. TRAZEX je proizvod koji se izdvaja u odnosu na druge time što su njegove mikrogranule kompleksi mikroelementa koji nastaju hemijskim reakcijama i na taj način je svaka granula istog garantovanog sastava. Većina drugih proizvoda ove vrste nastaje mehaničkim mešanjem helatnih mikroelemenata u određenom procentu.

Mikroelementi su ko-faktor nastanka enzima i učestvuju u enzimskim reakcijama i ukoliko se javi njihov deficit metabolički procesi u biljci će biti smanjeni ili odloženi.

 

PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE

Folijarna primena
Biljna vrstaDoza
(kg/ha/tretman)*
Biljna vrstaDoza
(kg/ha/tretman)*
Kukuruz0.5-1Malina, kupina0.5-1
Pšenica, ječam0.5-1Jagoda0.5-1
Soja, suncokret0.5-1Jabuka, kruška0.5-1
Lubenica, dinja0.5-1Breskva, kajsija0.5-1
Paprika, paradajz0.5-1Višnja, tešnja0.5-1
Krompir0.5-1Duvan0.5-1
Kupus, karfiol0.5-1Cveće0.5-1

Primena kroz sistem kap po kap: 3-5 kg/h raspoređenih ravnomerno u 4-5 puštanja u toku ciklusa proizvodnje

 

PRAKTIČNE PREPORUKE KORIŠĆENJA

TRAZEX je poželjno koristiti tokom celog ciklusa razvoja biljke da bi se izbegli mogući nedostatci mikroelemenata, a posebno tokom faze intenzivnog porasta

 • TRAZEX je važan izvor mikroelemenata kada postoje problemi njihovom snadbevanju biljke izazvanih visokim pH vrednostima zemljišta, visokim prisustvom karbonata, niskim sadržajem organske materije itd.
 • Cosmocel tim preporučuje praktičnu dozu upotrebe TRAZEX-a od 1-1.5g/ 1 L vode za tretman.

 

BITNA NAPOMENA

 • Doza primene TRAZEX-a uglavnom zavisi od fenofaze razvoja i biljne vrste. Poželjno je TRAZEX primenjivati u više navrata, u manjim dozama i u preventivne svrhe.
 • Za postizanje boljih efekata dejstva i usvajanja TRAZEX-a zajedno sa njim se preporučuje upotreba 1-2 ml okvašivača INEX na svaki litar vode za tretman.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)

Sastasv%
Gvožđe(Fe)6%
Mangan(Mn)6%
Cink(Zn)6%
Bor(B)2%
Bakar(Cu)2%
L-Aminokiseline2%
Organska materija2%


Proizvodi koje preporučujemo

Najbolji proizvodi prema rečima kupaca