Venturi injektori

Koriste se za ubacivanje (doziranje) rastvorljivih mineralnih djubriva u sisteme za navodnjavanje. Sastoje se od venturijeve cevi, prikljucaka za crevo, mufova i usisnog creva sa ventilom kroz koje se đubrivo upušta u sistem.

Kategorija:

Opis

Način funkcionisanja i povezivanja venturi injektora:

Venturijeva cev se povezuje na dovodno ili razvodno crevo sistema za navodnjavanje. U delu gde je venturijeva cev uža nalazi se priključak sa providnim crevom koje se uranja u rezervoar sa rastvorenim mineralnim đubrivom. Kroz to crevo se đubrivo iz tanka polako izvlači i upušta u sistem za navodnjavanje. Na koji način? Voda iz sistema za navodnjavanje ulazi u venturijevu cev. U prvom delu je širi deo veturijeve cevi, a odmah nakon šireg dela javlja se naglo suženje cevi. Pritisak u širem delu cevi je veći, a ulaskom vode u užu cev pritisak se naglo smanjuje. Na bazi razlike pritiska koja se stvara, kroz usko providno crevo koje je uronjeno u tank sa djubrivom izvlači se rastvoreno djubrivo i upušta se dalje u sistem za navodnjavanje. Na priključku providnog creva nalazi se nepovratni ventil koji sprečava da se đubrivo ili voda vraća nazad u rezervoar.


Proizvodi koje preporučujemo

Najbolji proizvodi prema rečima kupaca