Proizvodi

 • Barrier

  KARAKTERISTIKE PROIZVODA

  • Visoka koncentracija kalcijum i silicijum
  • Silicijum visoke biloške aktivnosti, ima uticaj na sintezu enzima koji daju antibiotske, lignifikacione i antioksidativne karkteristike
  • Odlična rastvorljivost i stabilnost formulacije
  • Organski kompleks smanjuje mogućnost reakcije i blokade hraniva pre usvajanja biljke
  • Proizvod prirodnog porekla, nema rezistentnosti patogena i insekata

   

  BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

  • Povećava svežinu i dužinu čuvanja ploda.
  • Jača ćelijski zid biljke, smanjuje mogućnost mehaničkih oštećenja biljke
  • Smanjuje oštećenja usled prevelike izloženosti direktnom sunčevom zračenju
  • Veća otpornost biljke na bilesti i napadae insekata
  • Otpornost biljke na promene spoljašnje sredine (suša, mraz, niska vlažnost vazduha, …)

   

  PAKOVANJE 1L, 5L

 • Bioplex

  KARAKTERISTIKE PROIZVODA

  • Složen biostimulator oragskog porekla nastao u strogo kontrolisanim fermentacijama.
  • Dve fermentacije nam obezbedjuju visoku stabilnost elemenata sastava, njihovu visoku
   koncentraciju i efikasnost proizvoda
  • Velika metabolicka aktivnost biljaka pri upotrebi BIOPLEX-a je usled visokog sadržaja organski
   prisutnih auksina, citokinina, giberilina, ali i aminokiselina, vitamina, polisaharida, manitola, itd.
  • Proizvod sadrži glavne makro i mikro elemente i kojima se pojačava enzimska aktivnost biljke

   

  BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

  • Upotrebom BIOPLEX-a postižemo vidljive, konkretne i dugoročne efekte kod useva
  • Brz oporavak biljaka nakon rasadjivanja
  • Pojačava cvetanje, uniformnost i broj formiranih plodova
  • Jača metabolizam biljaka kroz sve fenofaze razvoja
  • Pospešuje oporavak useva nakon stresnih situacija (upotreba herbicida, grad, mraz, suša itd.)
  • Doprinosi boljoj strukturi tkiva(otpornost na poleganje), usled kvalitetnog vegetativnog razvoja
  • Doprinosi boljem sadržaju šećera i obojenosti plodova

   

  PAKOVANJE 1L, 250 ml

 • Kapajuće crevo

  Cevi kap po kap

  Cevi „kap po kap“ rade po principu ravnomernog i sporog navodnjavanja korena biljaka, kojim se postiže efikasno navodnjavanje sa malom količinom vode i konstantnim nivoom vlažnosti zemljišta. Koristi se za različite poljoprivredne kulture.

  Željena površina natapanja reguliše se tipom kapljača i razmakom između kapaljki. Voda je efikasno iskorišćena, pošto se dodaje samo tamo gde je potrebna, u neposrednu blizinu korena biljke čime je smanjena mogućnost pojave korova.

 • dhl

  Cirkulaciona pumpa DHL

  U katalogu se nalaze sve potrebne informacije o cirkulacionoj pumpi DHL.

 • cp-0-25-2

  CP do 2,2 KW

  U katalogu se nalaze sve potrebne informacije o jednostepenim centrifugalnim pumpama CP do 2,2 KW.

 • cepex sprej

  CSH Sprejevi

  • CSH04 – Cepex Spray telo – 10cm
  • CSH04-CAN-10 – Cepex Spray telo 10cm, sa diznom dometa 3 m
  • CSH04-CAN-12 – Cepex Spray telo 10cm, sa diznom dometa 3,7 m
  • CSH04-CAN-15 – Cepex Spray telo 10cm, sa diznom dometa 4,6 m
  • CSH04-CAN-17 – Cepex Spray telo 10cm, sa diznom dometa 5,2 m
  • CSH-02-CAN15 – Cepex Spray telo 6cm, sa diznom dometa 4,6 m
 • cepex sprinkler

  CSP Sprinkleri-Rotori

  • CSP050 – Cepex pop up Sprinkler-Rotor 1/2″ – 10cm. 40° – 360°
  • CSP075 – Cepex pop up Sprinkler-Rotor 3/4″ – 10cm. 50° – 360°
 • Darling Adult – 15kg Govedina

  Sastav:

  • žitarice, meso i životinjski proizvodi (8% *),
  • biljni proizvodi (osušena pulpa šećerne repe 2,5%),
  • ulja i masti,
  • biljni ekstrakti proteina,
  • minerali i povrće,
  • 16% zasićenog mesa i proizvoda životinjskog porekla,
  • 4% od živinskog mesa.

  Analiza:

  • proteini 17%,
  • ulja i masti 7%,
  • sirovi pepeo 8%,
  • sirova vlakna 3%.

  Pakovanje: 1 kg, 15kg

 • elek ventili

  Elektro magnetni ventili na 24 VAC

  • CPV2071B – Cepex el.mag. ventil 3/4″ UN, kontrola protoka, 24 VAC, sa solenodiom
  • CPV2001B – Cepex el.mag. ventil 1″ UN, kontrola protoka, 24 VAC, sa solenodiom
  • CPV2151B – Cepex el.mag. ventil 6/4″ UN, kontrola protoka, 24 VAC, sa solenodiom
  • CPV2201B – Cepex el.mag. ventil 2″ UN, kontrola protoka, 24 VAC, sa solenodiom
  • CPV2301B – Cepex el.mag. ventil 3″ UN, 24 VAC, sa solenodiom
  • CPV2301B – Cepex el.mag. ventil 3″ UN, kontrola protoka, 24 VAC, sa solenodiom
 • aminoflex

  FitoFert AMINOFLEX

  FitoFert AMINOFLEX je specijalizovano biostimulativno đubrivo na bazi slobodnih amino kiselina. Koristi se u ranim fazama razvoja kao i u stresnim uslovima (hladnoća, visoka temperatura, oštećenja). Karakteriše ga izuzetna antistres aktivnost, kao i stimulacija aktivnosti enzima i regulacija ishrane bilja. Amino kiseline sadržane u preparatu uspešno utiču na prevazilaženje uslova stresa. Produkcija amino kiselina u stresnim uslovima je znatno manja tako da se primenom Aminoflexa nadoknađuje njihov nedostatak. Pored toga amino kiseline učestvuju u izgradnji ćelijskih struktura, sintezi hlorofila, otvaranju stoma, oplodnji i mnogobrojnim enzimskim procesima.

  Primena: folijarno koncetracijom 0,2 do 0,3% odnosno količinom 2 do 3 lit/ha uz utrošak 1000 lit vode, ili fertigaciono u količinama 5 do 10 lit/ha, tretmanima u vreme stresa.

 • liquid bor 8

  FitoFert BOR LIQUID 8

  FitoFert BOR Liquid 8 je đubrivo u obliku rastvoranamenjeno za folijarnu aplikaciju, kod useva sa povećanom asimilacijom bora ili na borom siromašnim zemljištima. Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama kao što su sinteza vitamina, izgradnja ćelijskog zida, rast polenovih prašnika, asimilacija šećera. Njegov nedostatak može da prouzrokuje mnogobrojne anomalije na usevima, koje se ogledaju u vidu smanjene oplodnosti, truljenja korena korenastih useva, neujednačenim polodovima i slaboj asimilaciji šećera. FitoFert BOR Liquid 8 se najčešće primenjuje u usevima šećerne repe, soje, vinove loze, suncokreta, voća ( jabuka,višnja) i kupusastog povrća (brokola, kelj, karfiol).

 • bormax 20

  FitoFert BOR MAX 20

  FitoFert BOR MAX 20 je đubrivo u obliku vodotopivog praha namenjeno za folijarni tretman useva sa povećanom asimilacijom bora ili na borom siromašnim zemljištima. Sadrži visoku koncentraciju bora 20%, u obliku lakopristupačnog boratnog anjona. Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama kao što su sinteza vitamina, izgradnja ćelijskog zida, rast polenovih prašnika, asimilacija šećera. Njegov nedostatak može da prouzrokuje mnogobrojne anomalije na usevima, koje se ogledaju u vidu smanjene oplodnosti, truljenja korena korenastih useva, neujednačenim plodovima i slaboj asimilaciji šećera. FitoFert BOR MAX 20 se najčešće primenjuje u usevima šećerne repe, soje, suncokreta, vinove loze, voća (jabuka, višnja) i kupusastog povrća (brokola, kelj, karfiol).